คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

1. ข้อมูลบริษัท

Fashion Junkies B.V.
Staalstraat 24
1951 JP Velsen-Noord
The Netherlands
E: info@brandedstocklots.com
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: NL 190 873 693 B03
หมายเลขหอการค้า: 34333069

2. วัตถุประสงค์

เราต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายครั้งละจำนวนมากให้คุณได้ทราบอยู่เสมอ เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ได้เราต้องการข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ข้อมูลของคุณจะถูกใช้ใน BrandedStocklots.com เท่านั้น

3. ข้อมูลส่วนตัว

เราต้องการให้การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นไปอย่างเรียบง่ายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้คุณแจ้งเพียงชื่อ, Email, และสิ่งที่คุณต้องการให้กับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

4. การยินยอม

การที่คุณให้ข้อมูลของคุณกับเว็บไซต์ของเราหมายถึงคุณยินยอมให้เราแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าขายครั้งละจำนวนมากกับคุณ ซึ่งการกระทำนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

5. การดู, แก้ไขให้ถูกต้อง, และหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถดูได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอะไรบ้างที่เรามีและคุณสามารถขอแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้โดยแจ้งมาทาง Email ที่ info@brandedstocklots.com

6. ความปลอดภัย

เรามีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย ข้อมูลของคุณถูกเก็บรักษาด้วยการเข้ารหัสไว้บนเครื่องแม่ข่ายที่แยกออกไว้ต่างหาก หากข้อมูลของคุณมีการรั่วไหลออกสู่ภายนอกคุณจะได้รับการติดต่อจากเราในเรื่องนี้ ระยะในการเก็บรักษาข้อมูลไม่ได้มีการกำหนดไว้

7. คุกกี้

เราใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์เขาเราเพื่อพัฒนาเว็บไซต์และการสื่อสารให้ตรงเป้าหมาย คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์แล้วปิดการทำงานของคุกกี้