การประมูลสินค้าเพื่อชำระบัญชี

การประมูลการชำระบัญชีทุกประเภทการประมูลหุ้นล้มละลายและการประมูลพื้นที่เก็บข้อมูล หมวดหมู่นี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขายสต็อกลดราคาหรือหุ้นล้มละลายออนไลน์หรือเป็นกิจกรรมการประมูลสด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกระบุไว้โดยบ้านประมูลผู้ประมูลและผู้ชำระบัญชีเช่นเดียวกับผู้ค้าส่งที่ยังจัดประมูล
ต่อหน้า

Set Ascending Direction
ต่อหน้า

Set Ascending Direction